РДГ Ловеч | Обява за работа

Дата на валидност: 12.03.2018

Длъжност: Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността юрисконсулт
Звено: РДГ Ловеч

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността юрисконсулт, обявен със Заповед №I-3-180/22.02.2018г. на Директора на РДГ-Ловеч.

 

1. Андриан Валентинов Ангелов

2. Живко Христов Белев

3. Александра Валериева Прунова

Материали