РДГ Стара Загора | Обява за работа

Дата на валидност: 15.09.2017

Длъжност: „Главен специалист - Горски инспектор”
Звено: РДГ Стара Загора

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността „Главен специалист - Горски инспектор”,  Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите – Стара Загора. – 3 щатни бройки, както следва:

 

  • „Главен специалист - Горски инспектор  в звено „Казанлък“ – 1 работно место;
  • „Главен специалист - Горски инспектор”  в звено „Чирпан“ – 1 работно място;
  • „Главен специалист - Горски инспектор”  в звено „Стара Загора“ – 1 работно място;

  

Материали