РДГ Благоевград | Обява за работа

Дата на валидност: 06.07.2017

Длъжност: ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Разлог, дирекция „Специализирана администрация“ в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград

Материали