РДГ Сливен | Обява за работа

Дата на валидност: 23.02.2017

Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор", Главен специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Сливен

Регионална дирекция по горите  -Сливен , гр. Сливен, ул. „Орешака” №15 а, тел. 044/622945,  на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № РД 10-10/17.01.2017 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Сливен, обявява конкурс за следните длъжности:

 

1. Старши специалист-горски инспектор, подразделение гр. Сливен, в специализирана администрация на Регионална дирекция по горите гр. Сливен - 1 щатна бройка;

2. Старши специалист-горски инспектор, подразделение гр. Ямбол, в специализирана администрация на Регионална дирекция по горите гр. Сливен - 2 щатни бройки;

3. Главен специалист-горски инспектор, подразделение гр. Ямбол, в специализирана администрация на Регионална дирекция по горите гр. Сливен - 2 щатни бройки.

Материали